Simpozionul internaţional

,,ROMÂNIA- ÎNTRE OCCIDENT ŞI ORIENT”

 

Simpozionul internaţional ,,ROMÂNIA- ÎNTRE OCCIDENT ŞI ORIENT”, organizat de Societatea de Geografie din România- filiala Suceava, I.Ş.J. Suceava, Universitatea ,Ştefan cel Mare” Suceava s-a desfăşurat în data de 08.04.2017, la Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu” din Fălticeni.

Şcoala Gimnazială Nr. 4 şi Liceul Teoretic ,,Ion Luca” din Vatra Dornei au fost reprezentate, prin participare directă, de prof. Acatrinei Irinel Mioara, ce a prezentat, la Secţiunea Geografie, lucrarea ,,Geografia aplicată ALTFEL”.

Au fost prezentate activităţile şcolare şi extraşcolare în cadrul cărora geografia şi-a demonstrat aplicabilitatea teoretică şi practică: ,,Ranger pentru o zi”- ce a obţinut locul IV la faza naţională a Concursului ,,O activitate de succes în Săptămâna Şcoala Altfel 2016”, Săptămâna Educaţiei Globale (,,Globalitate şi diversitate”, ,,Copacul păcii”, ,,Declaraţie pentru pace”), seminariile de informare şi activităţile practice în natură de tip Ranger- Junior din cadrul Proiectului ,,Conservarea biodiversităţii din situl Natura 2000 Rarău- Giumalău printr-un management integrat şi participativ”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională etc.

La simpozion au participat prof. univ. dr. Mihai Ielenicz- preşedintele Societăţii de Geografie din România, prof. dr. Steluţa Dan- inspector general M.E.N.- specialitatea geografie, prof. Alexandru Rădulescu- senator, DR. Costin Diaconescu- director al revistei ,,Terra Magazin”, Serafima Roşcovan- specialist principal la Centrul de Excelenţă Didactică al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei din Chişinău- Republica Moldova, inspector de geografie –prof. dr. Bogdan Nistor- reprezentant al I.S.J.Suceava, reprezentanţi ai Univ. Suceava- catedra de geografie, profesori de geografie din judeţ etc.

Lucrările prezentate în plen şi pe secţiuni au reprezentat un schimb de bune practici, fiind demonstrat caracterul interdisciplinar şi formativ al geografiei, aceasta dovedindu-şi caracterul aplicativ-practic de la nivel local la cel global.

 

Prof. Acatrinei Irinel Mioara