RANGER PENTRU O ZI

 1. Titlul activităţii:        
 2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Acatrinei Irinel Mioara
 3. Data desfăşurării: 19.04.2016
 4. Durata activităţii: 8:00-14:30
 5. Grupul ţintă: Grupul ţintă: 15 elevi ai clasei a X-a F- membrii ai colectivului Eco-Şcoală-Liceul Teoretic ,,Ion Luca”, 24 elevi ai clasei a V-a A –Şcoala Gimnazială nr. 4 Vatra Dornei, 2 cadre didactice, 3 angajaţi ai Administraţiei Parcului Naţional Călimani
 6. Parteneri implicaţi: Activitatea s-a desfăşurat în cadrul parteneriatului dintre Liceul Teoretic ,,Ion Luca”, Şcoala Gimnazială nr. 4 Vatra Dornei şi Administraţia Parcului Naţional Călimani
 7. Obiectivele :

a)Să conştientizeze importanţa protejării mediului  şi ce implică meseria de ranger ( rol de întreţinere, protecţie şi monitorizare a activităţilor ce se desfăşoară într-un parc naţional);

b)Să localizeze zonele protejate din orizontul local şi să cunoască necesitatea înfiinţării acestor areale;

c)Să cunoască regulile de comportamnet într-o arie protejată, exemple de flora, fauna şi peisaje protejate, precum şi modalităţile de realizare a protejării elementelor de mediu;

d)Să cunoască exemple de activităţi ce se pot desfăşura într-o arie protejată, cu exemplificarea unui tip de turism specific- turismul ecvestru;

e)Să lucreze pe grupe (nivel gimnazial- clasa a V-a, nivel liceal- clasa a X-a), învăţând împreună- cei mici de la cei mari, şi invers, elevii de la specialişti şi profesori, şi invers

 1. Resurse:
  1. Umane: 36 elevi, două cadre didactice, trei angajaţi ai Administraţiei Parcului Naţional Călimani
  2. Materiale: panouri informative, laptop, ecran de proiecţie, culori, hârtie, markere, zar, stikere,  2 cai ai administraţiei parcului, cască de echitaţie
 2. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): Activitatea ,,Ranger pentru o zi” a fost propusă de o grupă de elevi ai clasei a X-a F, elevi activi la nivelul liceului în Programul Mondial Eco-Şcoala, învitând ca parteneri pe elevii clasei a V-a A de la Şcoala Gimnazială nr. 4 Vatra Dornei, propunând ca activitatea să se desfăşoare la Centrul de vizitare a Administraţiei Parcului Naţional Călimani, cu care Liceul Teoretic ,,Ion Luca” are încheiat şi în acest an, parteneriat de colaborare.

Elevii au fost organizaţi pe 12 grupe, grupa fiind formată dintr-un licean şi doi elevi de gimnaziu, îndrumaţi de cele două cadre didactice. Asftel organizaţi, grupul a desfăşurat următoarele activităţi: ,,Să ne cunoaştem”- activitate de prezentare, ,,Parcul Naţional Călimani”- prezentarea machetei interactive a parcului, ,,Ce şi cum protejăm în P.N. Călimani”- prezentarea de floră, faună, peisaje, reguli de comportament în aria protejată, activităţi permise în arealul parcului, modalităţi de protecţie a elementelor de mediu- parcurgerea potecii tematice, ,,Povestea muntelui”- film de prezentare a Parcului Naţional Călimani; ,,Ce ştim despre P.N. Călimani”- concurs- evaluarea cunoştinţelor teoretice; ,,Ecuson de ranger”- realizarea unui ecuson pentru colegul de grupă, cu imagini şi însemne ale parcului; ,,Ranger în acţiune”- activitate de monitorizare a suprafeţei parcului, realizată din Turnul de observaţie, cu instrumente specifice; ,,Copil şi copac- împreună creştem”- activitate de plantare a 50 de molizi pe aleea de acces spre Administraţia P.N.Călimani.; ,,Ce înseamnă să fii Ranger”- prezentarea meseriei de ranger şi inginer silvic- profile ocupaţionale prezente în administraţia parcului; ,,Învaţăm prin joc”-participarea la jocuri interactive: ,,Simte şi recunoaşte pe ce calci”; ,,X şi O”- pe grupe, cu pietre diferite (piatră vulcanică-colţuroasă, piatră de râu-rotunjită); ,,La pas prin Parcul Călimani”- joc cu zar, în care elevii sunt pioni, care în  traversarea parcul întâmpină obstacole şi rezolvă situaţii problemă, pe baza cunoştinţelor dobândite anterior; ,,Trap şi la pas”- tură de echitaţie; ,,Eşti Ranger pentru o zi”- exprimarea unor impresii de final şi premierea- primirea insignei ,,Ranger pentru o zi”.

 1. Rezultate:

a)1 afiş;

b)2 liste de prezenţă;

c) O prezentare a machetei interactive a P.N. Călimani;     

d)3 etape de prezentare a Potecii tematice- pe grupe de câte 12 elevi;

e)O vizionare a filmului didactic ,,Povestea Muntelui”, de către cei 38 de participanţi, alături de responsabilul de comunicare a Parcului Călimani, urmată de dezbatere;

e)41 de ecusoane realizate de participanţi;

f) 38 de etape de monitorizare a parcului din Turnul de observaţie (36 elei şi 2 profesori); g)1 premiu câştigat la Concursul ,, Ce ştim despre parcul Călimani”- o agendă ,,Paşaport  pentru arii protejate”;

h)O activitate de plantare- 50 de molizi plantaţi;

 i) Participarea a 38 de elevi, pe etape, la jocurile: ,,Simte şi recunoaşte pe ce calci” ,,X şi O”, ,,La pas prin Parcul Călimani”;

j)26 de ture de echitaţie pentru elevii clasei a V-a A;

k)41 insigne ,,Ranger pentru o zi” (36 elevi, 2 profesori, 3 reprezentanţi ai P.N. Călimani)- distribuite participanţilor la activitate;

l) 1 jurnal al activităţii

 1. Modalităţi de evaluare a activităţii:
  1. Impresii- exprimate în jurnalul activităţii;
  2. Interviu dat de elevi la posturile de radio dornene;
  3. Participarea la concursul de proiecte pe şcoală, pentru calificarea la concursul ,,O activitate de succes în Şcoala Altfel ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 2016.
 2. Sugestii, recomandări:
  1. Implicarea unui număr mai mare de elevi şi profesori în activitate;
  2. Găsirea unor surse de finanţare pentru premierea elevilor participanţi.

Semnătura cadrelor coordonatoare:

Prof. Acatrinei Irinel Mioara- Liceul Teoretic ,,Ion Luca”

Bibliotecar Magherca Maria- Şcoala Gimnazială nr. 4 V. Dornei

 

    

    

    

      

   

https://drive.google.com/file/d/0B67VkYmM6crYY1M1TEdsU0Z2ZHc/view?usp=sharing