ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.4, VATRA DORNEI

STR. MIHAI EMINESCU, NR.50, C.P.725700

TEL./FAX. 0230 371304 E-MAIL: scgen4vd@yahoo.com

www.scoala4vd.ucoz.ro

CERCETAȘI ÎN EXPEDIȚIE

-Școala Altfel în spiritul cercetășiei-

Anexa 1 – O activitate de succes Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!

Fișa de activitate:

Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Școala Gimnazială Nr.4 Vatra Dornei

Nivelul/nivelurile de învățământ: primar și gimnazial

Numărul elevilor din școală: 380

Numărul cadrelor didactice din școală: 23

Coordonatorul activității (nume și prenume, funcție, date de contact):

Parteneri: -    Salvamont Vatra Dornei

 • VatraDorneiTineret – voluntari VDT (majoritatea elevi la Liceul Ion Luca)
 1. Titlul activității: CERCETAȘI ÎN EXPEDIȚIE -Școala Altfel în spiritul cercetășiei
 2. Domeniul în care se încadrează: abilități de viață
 3. Scopul activității: educarea elevilor în spiritul cercetășiei, a adoptării unui stil de viață sănătos, în vederea dezvoltării armonioase fizice și psihice
 4. Obiectivele educaționale :
 • Familiarizarea elevilor cu marcajele turistice în traseele montane (observare/ urmărire/ orientare) și echipamentul adecvat pentru drumeţii montane ( îmbrăcăminte, încălţăminte, rucsac)
 • Respectarea regulilor de deplasare în grup, pe teren accidentat
 • Educarea unor comportamente civice pozitive (protecţia mediului, ecologizare, acordarea primului ajutor ş.a.)
 • Experimentarea învățării ca aventură, ca expresie a învățării nonformale
 • Adaptarea la situații noi, inedite, provocatoare
 • Educarea spiritului de competiție, dar și de colaborare și de toleranță
 • Educarea autocontrolului emoțional și a stăpânirii de sine
 • Însușirea unui set de reguli privind un stil de viață sănătos, cu aplicabilitate în viața de zi cu zi (legile cercetașului)
 1. Elevi participanți: număr total de participanți, procent de participanți din numărul total de elevi din grupul țintă : 59 de elevi ( 31 din clasa a IV-a și 28 din clasa a VIII-a B) – 97%
 2. Durata și locul desfășurării activității: 8 ore, platoul Dealului Runc
 3. Descrierea activității.

Elevii sunt împărțiți în patru grupe (două de clasa a IV-a și două de clasa a VIII-a ) . Fiecare grupă trece pe rând pe la câte un atelier, unde voluntari VDT și membri Salvamont Vatra Dornei îi  instruiesc cu privire la:

 1. Acordarea primului ajutor (prezentarea trusei; aplicații practice; joc de rol)
 2. Cum și unde se pune cortul în pădure, cum și unde se aprinde focul, reguli de supraviețuire în natură, trusa de supraviețuire
 3. Echipamentul adecvat drumețiilor montane: îmbrăcăminte, încălțăminte, echiparea rucsacului; surse de apă și de hrană oferite de natură
 4. Mijloace și tehnici de orientare: mijloace naturale, repere și marcaje turistice, harta –exerciții aplicative.

După explicațiile teoretice primite, elevii au concurat, pe grupe și au făcut dovada însușirii cunoștințelor teoretice transmise, dar și a inventivității, a spiritului de echipă și de fair play, în parcurgerea tuturor etapelor și obstacolelor traseului pregătit. În final, în urma punctajelor obținute, s-au stabilit grupele câștigătoare.

 1. Descrieți rezultatele obținute în urma activității

Au fost îndeplinite obiectivele propuse, elevii participând activ la toate etapele activității. Elevii au realizat afișul activității și un album foto pe suport electronic cu cele mai reușite fotografii din această activitate. De asemenea, au completat în „Jurnalul Săptămânii Școala Altfel” propriile impresii și păreri în legătură cu această activitate.

 1. Precizați dacă elevul/profesorul/părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru

Elevii, dar și profesorii participanți, precum si colaboratorii și-au manifestat dorința de a mai participa la astfel de activități. În acest sens, s-au luat în considerare propunerile organizării unor drumeții montane, fie la sfârșit de  săptămână, fie în vacanța de vară, poate chiar a unor tabere la cabanele montane din împrejurimi (Giumalău, Rarău ș.a.), ca alternativă de petrecere a timpului liber, în spiritul cercetășiei.

 1. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai...

Activitatea „CERCETAȘI ÎN EXPEDIȚIE -Școala Altfel în spiritul cercetășiei” a fost atent și minuțios proiectată, urmărindu-se coerența dintre scop, obiective, metode și mijloacele de realizare a acestora. Activitatea are caracter interdisciplinar și un conținut stimulativ, fiind realizată la inițiativa elevilor și cu implicarea totală a acestora în toate etapele: realizarea afișului, participarea cu entuziasm și cu optimism atât la ateliere de învățare, cât mai ales la probele de concurs, realizarea albumului foto, popularizarea în rândul celorlalți elevi ai școlii a experiențelor de învățare.

Abordarea inovativă constă în modul de organizare, în suportul oferit de colaboratori (voluntarii grupului VDT, membrii Salvamont Vatra Dornei) precum și în varietatea și multitudinea materialelor folosite: trusa de prim ajutor dotată corespunzător, cort, trusa de supraviețuire, hărți, frânghii și cordeline de alpinism (din care a fost „țesută” între doi copaci plasa prin ochiurile căreia au trebuit să se strecoare copiii la una dintre probele concursului), catapulta de lemn (asamblată la fața locului și cu care copiii au trebuit să tragă la țintă), jaloane, scândurile cu frânghii pentru probele de coordonare („șenila”) ș.a.

Activitatea a fost organizată într-o manieră relaxantă, plăcută, atractivă, cu caracter recreativ și participativ, oferindu-le elevilor prilejul de a-și valorifica și dezvolta interesele și aptitudinile, de a-și dezvolta spiritul de inițiativă și încrederea în forțele proprii, de a se adapta la situații noi, de a descoperi alternative de petrecere a timpului liber cu prietenii adoptând un stil de viață sănătos, în spiritul „legilor” cercetașilor: loialitate, corectitudine, întrajutorare, dragoste și respect față de natură, dar și de familie, strădania de a face fapte bune .

Această activitate a fost considerată „cea mai...” în primul rând de către elevi, aceștia plasând-o detașat în topul celor mai reușite activități din Școala Altfel, din punctul lor de vedere, dar este considerată o activitate de succes și de către profesori, părinți și colaboratori, prin faptul că și-a atins obiectivele, prin gradul mare de implicare a elevilor și prin faptul că a stimulat la elevi dorința de adoptare a unui stil de viață sănătos.

B. Mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la activitatea propusă.

„Am participat la această activitate în triplă calitate: președinte al VDT, membru Salvamont Vatra Dornei, dar și părinte al unui elev din clasa a IV-a. Mă bucur că am găsit colaboratori printre cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 4, iar activitatea cu copiii îmi face o mare plăcere și îmi doresc să le fi transmis dragostea mea pentru natură, pentru munte, pentru mișcare, pentru un stil de viață sănătos.” ( d-l Huțan Gigi Cristian)

„Mi-au plăcut probele concursului, diferitele obstacole, și cel mai mult mi-a plăcut că echipa noastră a câștigat. A fost o zi foarte frumoasă.” (D:-S. D.-A.  clasa a IV-a)

„Astăzi am avut foarte multe de învățat de la voluntarii grupului VDT. Mi-aș dori să fac parte și eu dintr-un asemenea grup și să merg în cât mai multe expediții pe munte.”  (S. A. clasa a IV-a)

,,Activitatea  Cercetași în expediție  mi-a plăcut foarte mult, fiind o experiență captivantă.  Faptul că am concurat pe grupe ne-a motivat, toți fiind implicați în reținerea cunoștințelor teoretice, pentru a putea să le punem în practică în cadrul concursurilor. A fost o experiență pe care nu o voi uita prea curând, poate niciodată.’’ ( Mihai Bazeliuc -  clasa a VIII-a B)

,,Ca liceeni și membrii V.D.T.,  am  participat cu plăcere la activitatea Cercetași în expediție, inițiată de Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra  Dornei, în care am coordonat Atelierele de Prim ajutor, Orientare turistică, Cum îți pregătești rucsacul pentru munte, Reguli de campare etc., în cadrul cărora am împărtășit din experiența noastră colegilor mai mici - elevi ai clasei a IV-a, respectiv  a VIII-a B; sper ca în perioada următoare, colegii ce finalizează clasa a VIII-a și vor deveni liceeni, să-și dorească să devină membrii ai asociației Vatra Dornei Tineret.’’(Magda Tomescu - clasa a X-a, Liceul Teoretic Ion Luca, Vatra Dornei)

„Salut inițiativa organizării unor astfel de activități, probabil cele mai îndrăgite de copii: jocuri în aer liber. Recunosc că, probabil ca majoritatea părinților, mă confrunt cu o lipsă acută de timp, fapt care nu-mi permite să aloc eu însămi atât timp cât mi-aș dori pentru a-l petrece cu copilul meu în aer liber, de aceea nu pot decât să mă bucur că a avut ocazia de a participa la o asemenea activitate, în care s-a simțit foarte bine și a avut atât de multe de învățat.” ( M.A.-părinte)

„Am avut prilejul de a-i descoperi pe elevii mei dintr-o altă perspectivă decât cea de la clasă. Consider că astfel de activități au efecte pozitive asupra colectivului, întăresc relațiile dintre elevi, ca membri ai unui colectiv, le oferă ocazia de a-și manifesta  aptitudinile și interesele, precum și spiritul de inițiativă, și nu în ultimul rând,  umorul și buna dispoziție.” (Jucan Liuța – profesor)

C. Atașați ”dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.).