„ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

06.04 - 10.04.2015

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

Strada Mihai Eminescu nr. 50, loc. Vatra Dornei, jud. Suceava

Adresă e-mail:  scoala4vd@yahoo.com

NIVELURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: primar şi gimnazial

NUMĂRUL ELEVILOR DIN ŞCOALĂ: 349

NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE: 25

COORDONATORII ACTIVITĂŢII:

 • prof. Voivod Ancuţa-director –tel.0755901238
 • prof. Acatrinei Irinel Mioara-consilier educativ- tel. 0742280286
 • prof. Cozianu Claudiu-tel. 0742857425

1. TITLUL ACTIVITĂŢII:  Primar pentru o zi

2. DOMENIUL: Cetăţenie democratică şi responsabilitate socială

3. SCOPUL ACTIVITĂŢII:

Activitatea a avut drept scop formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor şi atitudinilor social- civice şi democratice necesare tinerei generaţii pentru participare activă la viaţa socială, contribuind la apărarea valorilor şi principiilor libertăţii, a pluralismului, a drepturilor omului şi a statului de drept, care sunt fundamentul democraţiei; s-a facilitat deschiderea, flexibilitatea, abordarea cross-curiculară, polarizând diferite tipuri de educaţie complementară: educaţie pentru cetăţenie, educaţie juridică, educaţie pentru mediu etc.

Prin activitatea propusă şi realizată, şcoala noastră încearcă să răspundă necesităţii conectării elevilor la viaţa din ce în ce mai complexă şi dinamică a societăţii contemporane, în ideea de dezvoltare a unei lumi durabile, generatoare de şanse egale.

4. OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE ALE ACTIVITĂŢII:

O1. Stimularea implicării elevilor în rezolvarea problemelor comunităţii, ca viitori factori decizionali, ca resurse umane capabile să construiască o societate democratică şi un viitor mai bun;

O2.  Asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială a şcolii şi comunităţii locale de către elevi, pentru dezvoltarea capacităţii de a accepta şi respecta puncte de vedere diferite, identificând poziţiile comune, în vederea luării celor mai bune decizii;

O3. Susţinerea şi facilitarea accesului elevilor la acţiunile comunităţii, în scopul promovării drepturilor lor, al respectării regulilor de bază, a legilor şi instituţiilor statului democratic;

O4.  Formarea unui comportament toletant, care să stimuleze respectul, înţelegerea, cooperarea, munca în echipă;

O5. Realizarea integrării sociale, prin eliminarea discriminării de orice tip, promovând ideea de  egalitate de şanse.

5. ELEVII PARTICIPANŢI: 35 elevi (din clasele IV- VIII - elevi  selectaţi după criteriul implicării în organizarea activităţii, iniţiativă, seriozitate - pentru a le asigura şanse egale, aceştia nefiind selectaţi după  rezultatele la învăţătură, religie etc.- a participat inclusiv o elevă de origine siriană);

Grupul ţintă de elevi: colectivele claselor IV- VIII—210 elevi;

Procent de participanţi din numărul total de elevi din grupul ţintă: 16,6%.

6. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII:

Durata pregătirii activităţii: 01.04-08.04.2015

Desfăşurarea activităţii:  programată pentru data de 08.04.2015, dar din motive obiective amânată şi desfăşurată pe data de 09.04.2015, între orele 12:00- 14:00;

Locul desfăşurării activităţii: Primăria Municipiului Vatra Dornei- Sala de şedinţe a Consiliului Local, Sala Oglinzilor- pentru oficierea evenimentului la Starea Civilă

7. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII:

I) Conţinut:

 1. Activităţi pre-eveniment:
 • Informare privind modul de desfăşurare a unei şedinţe de consiliu local, de la secretarul real al Consiliului local V. Dornei;
 • C.Ş.E-ul a solicitat elevilor propuneri privind proiectele prioritare ale elevilor şcolii noastre, ce au fost dezbătute apoi în cadrul şedinţei;
 • Repartizarea rolurilor: primar, viceprimar, jurist, manager, secretar al Consiliului Local, 17 consilieri (pe schema reală a componenţei Consiliului Local- Vatra Dornei), reprezentanţi ai presei, etc.;
 • Invitarea la activitate a primarului Municipiului Vatra Dornei- domnul Boncheş Ilie, a  viceprimarului- domnul Cojocaru Nicuşor, a părinţilor, cadrelor didactice  etc.;
 1. Activitatea propriu-zisă

Activitatea a realizat o simulare a unei şedinţe de Consiliu Local, constând în:

 • iniţierea unor proiecte de hotărâri:
 • proiect privind realizarea unui spaţiu de joacă în zona aferentă vechiului local al Şcolii Gimnaziale nr. 4 Vatra Dornei;
 • proiect privind schimbarea trecerii de pietoni din dreptul vechiului local al şcolii, în dreptul noului local al şcolii, pentru asigurarea siguranţei elevilor;
 • proiect privind asigurarea unui ajutor financiar elevei Persic Elena din clasa a VII-a B pentru realizarea unei expoziţii de desene;
 •  proiect privind amenajarea unor piste de biciclete în zona centrală a oraşului pentru deplasarea în siguranţă a bicicliştilor spre zonele special amenajate pentru aceştia- Dealul Runc;
 • proiect privind realizarea unui cinematograf în incinta Casei de Cultură – cu funcţionare bilunară;
 •  proiect privind asigurarea unui ajutor financiar pentru desfăşurarea Concursului Naţional de istorie CLIO- faza judeţeană, la şcoala noastră;
 • proiect privind asigurarea transportului unui grup de elevi ai şcolii noatre la Şcoala Gimnazială  nr. 1 Bistriţa, în cadrul unui parteneriat educaţional).
 • dezbaterea lor pe comisii de specialitate şi în plenul Consiliului Local, aprobarea acestora;
 • conferinţă de presă (întrebări adresate primarului, viceprimarului, managerului Primăriei, etc.);
 • desfăşurarea unui eveniment la Starea Civilă: căsătorie civilă.
 1. Activităţi post-eveniment:
 • Redactarea unei scrisori deschise către Consiliul Local şi Primăria Vatra Dornei- cu susţinerea proiectelor pe care elevii le-au identificat ca fiind prioritare;
 • Înaintarea scrisorii instituţiilor locale avizate.

II) Metode:  studiu de caz, problematizarea, brainstormingul, jocul de rol, conversaţia, dezbaterea, dialogul.

III) Sarcini de lucru:

Informare privind modul de desfăşurare a unei şedinţe de consiliu local, de la secretarul real al Consiliului local V. Dornei; C.Ş.E- ul a solicitat elevilor propuneri privind proiectele prioritare ce au fost dezbătute apoi în cadrul şedinţei; repartizarea rolurilor: primar, viceprimar, jurist, manager, secretar al Consiliului Local, 17 consilieri (pe schema reală a componenţei Consiliului Local, Vatra Dornei), reprezentanţi ai presei; invitarea la activitate a primarului Municipiului Vatra Dornei- domnul Boncheş Ilie, a  viceprimarului- domnul Cojocaru Nicuşor, a părinţilor, cadrelor didactice  etc.; desfăşurarea activităţii pe cele trei componente: şedinţa de Consiliul Local, conferinţa de presă, evenimentul la Starea Civilă; redactarea unei scrisori deschise către Consiliul Local şi Primăria Vatra Dornei- cu susţinerea proiectelor pe care elevii le-au identificat ca fiind prioritare; înaintarea scrisorii instituţiilor locale avizate.

IV) Caracter interdisciplinar

            Activitatea a implicat abordări interdisciplinare, respectiv cultură civică, limba română, geografie (protecţia mediului), istorie etc.

V) Parteneriate

            Activitatea a fost realizată în colaborare cu Primăria Municipiului Vatra Dornei şi Radio- TV Orion, cu participarea directă a primarului Municipiului Vatra Dornei- domnul Boncheş Ilie, a viceprimarului- domnul Cojocaru Nicuşor; Asociaţia de părinţi a Şcolii Gimnaziale nr. 4 a asigurat plata montajului filmării activităţii, iar  plata  filmării a fost asigurată prin sponsorizare, de către un părinte.

8. REZULTATE

Identificarea unor probleme din comunitatea locală şi  selectarea priorităţilor din multitudinea de subiecte propuse de elevi- cu dezvoltarea abilităţilor de cooperare, relaţionare, evaluare;

 • Dezbaterea acestor priorităţi în şedinţa de Consiliu Local- cu dezvoltarea abilităţilor argumentative şi critice;
 • Redactarea unei scrisori deschise către Consiliul Local şi Primăria Vatra Dornei- pentru susţinerea proiectelor pe care elevii le-au identificat ca fiind prioritare- cu dezvolatarea abilităţilor mediatice;
 • Înaintarea srisorii instituţiilor locale avizate- cu dezvolatarea abilităţilor comunicativ- participative;
 • Realizarea afişului activităţii, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare, productive şi creative;
 • Mediatizarea evenimentului, prin realizarea unui CD cu fotografii relevante şi a unui DVD cu filmarea activităţii, realizat de firma de specialitate;
 • Promovarea şi diseminarea activităţii în cadrul Lectoratului cu părinţii din aprilie 2015, a primului Consiliu profesoral din perioada 20.04- 30.04.2015, al orelor de dirigenţie din lunile aprilie şi mai 2015, în media locală- Monitorul de Dorna, TV-Orion.

9.  IMPACT

Activitatea a avut un impact deosebit asupra elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii locale- participanţi la eveniment, prin ineditul temei (Primar pentru o zi), a locaţiei (Sala Oglinzilor şi Sala de şedinţe a Consiliului Local) şi a prestaţiei elevilor.

Cadrele didactice participante au apreciat calitatea intervenţiilor elevilor, realismul cu care aceştia au gândit proiectele de hotărâre, alături de profesorii coordonatori, cât şi aplicabilitatea acestor proiecte.

Participanţii au considerat că asemenea activităţi ar trebui extinse şi în cadrul altor instituţii publice (Poliţie, Judecătorie etc.), deoarece îi obişnuiesc pe elevi să-şi asume responsabilităţi în comunitate.

10. MOTIVAŢIA propunerii pentru participare la concurs

 • ,,Primar pentru o zi” a fost selectată ca fiind cea mai reuşită activitate din programul Şcoala Altfel ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun”-2015, primind votul majorităţii cadrelor didactice, în cadrul primului consiliu profesoral de după vacanţă din perioada 12.04-19.04.2015;
 • Inedită- nu s-a mai organizat o activitate cu această temă în oraşul Vatra Dornei;
 • A avut ecou în comunitatea locală, primind feed-back pozitiv din partea edililor locali, al părinţilor şi cadrelor didactice; 
 • Promovează imaginea şcolii, atât în comunitatea locală cât şi în afara acesteia;
 • A implicat un număr mare de elevi, de pe niveluri diferite: primar şi gimnazial, din clase diferite, presupunând spirit de echipă şi implicare, promovând egalitate de şanse.

      Activitatea este popularizată şi pe reţeaua de socializare Facebook şi Linkedin, atât de către profesorii coordonatori, cât şi de elevii participanţi şi parteneri, pentru o diseminare a activităţii în şcoală şi comunitate.

 MĂRTURII ALE PARTICIPANŢILOR:

Elevi:

*      Această activitate a reprezentat pentru mine o experienţă inedită. Pentru prima oară, parte din rezolvarea nevoilor locuitorilor oraşului se afla în mâinile mele; am realizat, asftel, importanţa hotărârilor luate alături de colegii din Consiliul Local, constatând că lucrul în echipă reprezintă cheia succesului  pentru un edil.

Dranca Valentin, clasa a VIII-a A, „primar”... pentru o zi

*      ,,Primar pentru o zi” a reprezentat pentru mine o experienţă unică. A fost onorant să îi avem alături pe domnii primar şi viceprimar ai oraşului nostru, care au apreciat eforturile şi strădania noastră în noile ipostaze în care am fost puşi, iar propunerile dezbătute sperăm să devină, măcar parţial, o realitate - pentru dezvoltarea comunităţii noastre.

Iuga Simina, clasa a VIII-a A, „preşedinta şedinţei de Consiliul Local”

Părinţi:

*     Activitatea „Primar pentru o zi” a reprezentat pentru mine, ca părinte, o activitate de excepţie, din mai multe motive.

În primul rând, mi s-a părut o acţiune complicată prin aceea că presupunea cunoaşterea îndeaproape a demersurilor specifice unei şedinţe de consiliu local, dar nu numai atât. Documentarea a presupus consultarea edililor, iar realizarea scenariului activităţii a fost un proces laborios ce a însemnat colaborarea celor care s-au implicat în activitate: cadre didactice, elevi, părinţi. Toate acestea au meritat efortul, deoarece punerea în scenă a fost un real succes, recunoscut şi de primarul şi viceprimarul municipiului Vatra Dornei, prezenţi la activitate.

Copiii noştri au dovedit simţ de răspundere, asumându-şi cu seriozitate rolurile de primar, viceprimar, preşedinte de şedinţă, jurist, consilieri, jurnalişti. A fost o demonstraţie a faptului că, atunci când există implicare, elevii conştientizează ceea ce au de făcut şi adoptă atitudini corespunzătoare, chiar şi în situaţii specifice adulţilor, cu răspunderi civice.

Prin această activitate complexă, copiii noştri au înţeles că edilii unei comunităţi au răspunderi covârşitoare în ceea ce priveşte interesul comunităţii care i-a ales şi că, în viitorul apropiat, generaţia lor este aceea care va prelua ştafeta, lucru care contribuie la responsabilizarea copiilor noştri.

                            Moroşan Doina, părinte al elevei Moroşan Ioana- ,,consilier local”- clasa a V-a A

Invitaţi:

*                 O activitate de succes, pentru care felicit elevii, părinţii şi cadrele didactice, implicate în proiectul ,,Primar pentru o zi”.

            Elevii au fost astăzi foarte buni în rolurile pe care şi le-au asumat, au sesizat probleme reale ale comunităţii, iar proiectele de hotărâre au fost bine argumentate. Vom ţine cont de sugestiile lor şi le urez succes în activităţile ce le vor desfăşura, îndrumaţi cu profesionalism de cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale nr. 4 Vatra Dornei.

                                    Ilie Boncheş- Primarul Municipiului Vatra Dornei