DEVIZA ŞCOLII

TRADIŢIE, CALITATE, PERFORMANŢĂ

„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm.”

(„Non scholae, sed vitae discimus.”)

Seneca

 

VIZIUNEA ŞCOLII

 1.  Suntem o şcoală deschisă, pentru comunitate!
 2.  Împreună construim, învăţăm, inovăm, păstrăm tradiţia!
 3.  Elevii noştri au şanse egale de formare şi pregătire pentru viaţă şi pentru integrarea în societatea viitorului!

 

MISIUNEA

Şcoala noastră oferă tuturor copiilor:

 1.  un învăţământ de înaltă calitate;
 2.  un ambient de educaţie la standarde superioare şi o bază materială modernă;
 3.  un cadru optim de formare a personalităţii, creativităţii şi încrederii în sine;
 4.  un climat stimulativ de învăţare, care favorizează dezvoltarea aptitudinilor personale;
 5.  un cadru de descoperire a talentelor, de cultivare şi dezvoltare a acestora pentru obţinerea de performanţe;
 6.  un mediu în care învăţarea se desfăşoară în deplină siguranţă şi securitate;
 7.  o temeinică pregătire de cultură generală;
 8.  o formare corespunzătoare a competenţelor şi a calităţilor fizice, morale şi intelectuale;
 9.  un colectiv de cadre didactice de înalt profesionalism;
 10.  o ofertă educaţională care anticipează formarea viitorilor cetăţeni;
 11.  un parteneriat corect şi eficient cu autorităţile publice locale, agenţi economici, părinţi.

Şcoala noastră oferă tuturor elevilor şanse egale la o educaţie de calitate, performantă, respectând tradiţia şcolii, în concordanţă cu didactica modernă eficientă.

 

Şcoala noastră asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală diferită.

 

Şcoala noastră satisface nevoile fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

 

Elevilor şcolii li se oferă posibilitatea de a-şi afirma personalitatea, creativitatea, încrederea în sine.

 

Prin Asociaţia de părinţi a şcolii - „Împreună pentru o şcoală modernă” - se  realizează activizarea părinţilor pentru  asigurarea unităţii de influenţe educative, în scopul creării unor condiţii cât mai bune pentru elevi.