• 14 de săli de clasă;

  • 2 laboratoare (fizică-chimie, biologie);

  • 1 cabinet informatică, dotat cu    calculatoare, server, imprimantă;

  • 1 cabinet de limba română;

  • 1 sală pentru clasa pregătitoare, dotată corespunzător;

  • 1 sală de sport;

  • 1 bibliotecă;

  • 1 teren de sport;

  • 4 birouri: secretariat, direcţiune, cancelarie, contabilitate/ administraţie;

  • 1 spaţiu pentru arhivă;

  • spaţii depozitare.

Alte dotări: videoproiectoare, televizoare, fax, internet, mijloace didactice diverse.